wersja angielska (en) / wersja niemiecka (de)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Kurs języka specjalistycznego — English for Foresters

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 10 zjazdów weekendowych — 60 godzin zajęć przeznaczonych jest na zapoznanie się z podstawową angielską terminologią z zakresu leśnictwa, 40 godzin poświęcone będzie na zapoznanie z najnowszymi trendami w leśnictwie oraz zajęcia warsztatowe i panele prowadzone przez specjalistów językowych z dziedziny leśnictwa przy współudziale pracowników Wydziału Leśnego UR. Cały kurs prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim.

Początek kursu październik 2017. Kurs odbywać się będzie w weekendy — sobota/niedziela w siedzibie Studium.

Miejsce: Studium Języków Obcych UR ul. św. Marka 37, Kraków.

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go drogą mailową na adres: j.sjo@urk.edu.pl

Po uzyskaniu informacji zwrotnej o przyjęciu na listę uczestników należy uiścić opłatę.

Koszt kursu: 1800 zł (kwota obejmuje : kurs, materiały kursowe, kawa, herbata) płatne do dnia 22.09.2017 przelewem na konto:
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Alior Bank S.A. 86249000050000453017563779 (w tytule prosimy o dokonanie adnotacji "SJO English for Foresters")

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.

Nasi prowadzący to:
dr Elżbieta Kloc — starszy wykładowca języka angielskiego, specjalizująca się w terminologii leśnej, autorka Basic Forest Vocabulary, English in Forestry oraz Thematic Forest Dictionary, redaktorka rubryki Time for English w Głosie Lasu. Wspierają ją swoją wiedzą oraz współprowadzą kurs następujący specjaliści zagadnień leśnych i ochrony przyrody:
1. dr hab. inż. Piotr Gruba
2. dr hab. inż. Michał Ciach
3. dr hab. inż. Maciej Pach
4. dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk
5. dr hab. inż. Elżbieta Wojciechowicz-Żytko
6. dr inż. Arkadiusz Stańczykiewicz
7. dr inż. Marta Kempf
8. dr inż. Magdalena Frączek
9. dr inż. Radosław Wąsik
10. dr inż. Anna Hebda
11. mgr inż. Antoni Zięba


Szczegółowy program wraz z tematyką zajęć:

ZJAZD 1 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Gruba, dr hab. inż. Maciej Pach, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Lasy w Polsce — powierzchnia, charakterystyka, gatunki
2. Rola lasów i ich zarządzanie
3. Różne aspekty gospodarki leśnej, cele, zrównoważony rozwój
4. Obieg węgla w przyrodzie — koncepcja leśnych gospodarstw węglowych
5. Gospodarka leśna w Polsce na tle różnych systemów gospodarowania lasami rosnącymi w podobnym klimacie na świecie

ZJAZD 2 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: mgr inż. Antoni Zięba, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Ochrona przyrody w parkach narodowych i innych obszarach chronionych w Polsce i na świecie
2. Monitoring przyrodniczy — projektowanie, metody, przykłady
3. Podstawy morfologii roślin
4. Flora leśna i jej klasyfikacja
5. Drzewa leśne i ich charakterystyka

ZJAZD 3 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr inż. Magdalena Frączek, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Edukacja leśna jako element pracy leśników oraz pracowników parków narodowych
2. Bioróżnorodność zbiorowisk roślinnych
3. Rośliny lecznicze i trujące, gatunki obce
4. Drzewa w kulturze i wierzeniach, etnobotanika
5. Łacina w nazwach roślin, znaczenie nazw w relacji do cech charakterystycznych poszczególnych gatunków

ZJAZD 4 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr hab. inż. Michał Ciach, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Zwierzęta leśne
2. Charakterystyka owadów i ich rola w gospodarce leśnej
3. Ekologiczna rola ptaków w lasach
4. Gatunki obce
5. Łowiectwo

ZJAZD 5 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Gruba, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Gleby leśne
2. Rośliny wskaźnikowe
3. Las — definicja, procesy w nim zachodzące
4. Budowa piętrowa lasu
5. Drzewostany i ich charakterystyka

ZJAZD 6 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr inż. Anna Hebda, dr inż. Marta Kempf, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Powstawanie lasu
2. Nasiennictwo — zbiór, obróbka i przechowywanie nasion
3. Produkcja materiału szkółkarskiego
4.Bbiotechnologie w leśnictwie
5. Metody zalesień i odnowień w Polsce i na świecie

ZJAZD 7 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr hab. inż. Maciej Pach, dr inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Pielęgnowanie drzewostanów
2. Przebudowa drzewostanów
3. Pozyskiwanie drewna - etapy
4. Typy pozyskiwania i uszkodzenia z nimi związane
5. Surowce leśne

ZJAZD 8 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr inż. Radosław Wąsik, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Charakterystyka drewna jako surowca
2. Nowe technologie - tworzywa drzewne
3. Wady drewna cz.I
4. Wady drewna cz.II
5. Użytkowanie uboczne

ZJAZD 9 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. Zagrożenia lasu — czynniki abiotyczne i biotyczne
2. Szkodniki owadzie
3. Choroby
4. Zwalczanie chorób i szkodników
5. Zagrożenia w lesie — borelioza, wścieklizna

ZJAZD 10 — 10 godzin lekcyjnych
Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, dr Elżbieta Kloc
Tematyka zajęć:
1. arborystyka
2. infrastruktura leśna
3. prezentacje zaliczeniowe uczestników